X

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli toplantısında; 26/12/2013 tarihli 4799 nolu Kurul Kararı ile belirlenen ve her yıl T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksindeki Yıllık Değişim oranı ile güncellenen Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında AG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 102,7 TL ve OG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 273,9 TL olarak belirlenmiştir.

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikâyet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması veya teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi olmaması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.