X
NİYET MEKTUBU ÖRNEĞİ
İHALE İLANI (05.12.2019)
ZEYİLNAME (12.12.2019)
İHALE KOMİSYON KARARI(15.01.2020)