X

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde Usulsüz elektrik kullanımını yaptırımları uygulanabilir.