X

Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde Bağlantı Hattının tanımı “Bağlantı hattı: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım şebekesine bağlamak için gerekli ve bu Yönetmelik kapsamında belirtilen mesafe sınırları dâhilinde olan; AG’den bağlı tüketiciler için yapı bina giriş noktasından itibaren dağıtım şebekesine kadar, OG’den bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt sahasının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden itibaren dağıtım şebekesine kadar olan hattı ifade eder.” Şeklinde yapılmıştır.

 

Aynı yönetmelikte “Bağlantı hattı, tercih etmesi halinde kullanıcı tarafından tesis edilebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenmez. Bunun tercih edilmemesi durumunda kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenir ve bağlantı hattı dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.” Denilmektedir.

 

Bu sebeple Bağlantı hattının Dağıtım Şirketimizce tesis edilmesi durumunda başvuru sahibinden EPDK tarafından belirlenen ölçütlerde bağlantı bedeli alınır.