X

Çok ortaklı taşınmazlar Medeni Kanun’da 2 gruba ayrılmıştır:

 

1. Elbirliği ile mülkiyet: Bu gruba paydaşların paylarının, hisse miktarlarının belli olmadığı taşınmazlar girmektedir. Örneğin veraset ilamına göre intikal yaptırılmamış bir mülkiyeti bu grupta sayabiliriz. Bu tür mülkiyetlerde her bir ortağın payı tüm taşınmaza yaygın durumda olup, paydaşların taşınmaz üzerindeki tasarruflarında tümünün muvafakati aranmalıdır. Dolayısı ile abonelik, bağlantı başvurusu taleplerinde de istisnasız tüm paydaşların muvafakati aranacaktır.

 

2. Paylı mülkiyet: En çok karşılaştığımız çok ortaklı mülkiyet türüdür. Burada hissedarların hisse miktarları bellidir. Paylı mülkiyet durumunda, taşınmaz üzerinde önemli idari tasarruflar ancak pay oranı ve paydaş sayısı olarak her iki yönden de çoğunluğun sağlanması kaydı ile yapılabilir.  Yukarıdaki örneğe göre 8 ortaklı bir arsada her bir ortağın eşit payının olduğunu varsayarsak en az 5 ortağın muvafakat etmesi gerekmektedir. Burada pay ve paydaş çoğunluğunun her ikisinin birlikte sağlanmış olması elzemdir. Örneğin, paylı mülkiyete sahip bir taşınmazda hisselerin 12/20, 4/20, 2/20, 2/20 olarak 4 kişiye ait olduğunu düşünelim. 12/20 ve 4/20 hisselere sahip paydaşların taşınmazı A şahsına kiraladıklarını varsayalım. Burada pay oranı 16/20 olduğu ve paydaşların da1/2’si taşınmazı kira sözleşmesi yapmak sureti ile A şahsına verdiği halde, paydaş çoğunluğu sağlanamamış olduğundan geçersiz kira sözleşmesi olması sebebi ile abonelik veya bağlantı anlaşması işlemi yapılmamalıdır. Paylı mülkiyette, hem pay, hem de paydaş sayısı bakımından çoğunluğun sağlanmış olduğunu sıhhatli şekilde tespit ettiğimiz takdirde abonelik veya bağlantı anlaşması işlemi yapılabilecektir.