X

X
Davetiye Usulü İhalelere İlişkin Duyuru
Davetiye Usulü İhalelere İlişkin Duyuru

25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği ile 31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinde düzenlenen “DAVETİYE USULÜ İHALE” yöntemi Şirketimizce uygulanmamaktadır.


Bu nedenle “DAVETİYE USULÜ İHALE”lerde kullanılacak “ Kısa Liste”ler için Şirketimizce herhangi bir ön yeterlilik ihalesi ilan edilmemiştir.


Kısa liste için müracaat yapılması halinde ise, “Davetiye usulü ihale yöntemi kullanılmaya başlanıldığında müracaatın değerlendirileceğine dair” adaylara yazılı olarak bildirim yapılacak olup; davetiye usulü ihale yöntemi kullanılmaya başlanıldığında da, söz konusu müracaatlar öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutularak, sonuca bağlanacaktır. Kısa liste müracaatına dair sonuç bildirimleri adaylara ilgi Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacaktır.


Bilgi edinilmesini rica ederiz.