X
•VEDAŞ, eğitim ve beceri yönetimi sürecinde çalışanlarına kişisel gelişim ve beceri, mevzuat gereği zorunlu İSG ve teknik gelişim ana başlıklarında eğitimler planlamaktadır. Bu amaçla her yılın başında eğitim ihtiyaç analizi yapılması için Eğitim ve Kalite Yöneticiliği birimi tarafından birim Yöneticilerine eğitim talep anketi gönderilir ve bir önceki yıllar göz önünde bulundurularak o yılın eğitim ihtiyaç planlaması yapılır.
•Tüm tesislerinde sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamı yaratmayı öncelikli hedef olarak kabul eden VEDAŞ, sistemlerini sağlam temelli bir yaklaşımla oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği konularını kurum kültürünün önemli bir parçası olarak görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, mevzuat gereksinimleri ve çalışanların karşı karşıya bulunduğu genel ve spesifik riskler dikkate alınarak İSG Yöneticiliği tarafından planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.
•Eğitim planlaması kapsamında VEDAŞ eğitmen havuzunda bulunan yetkin Yöneticiler tarafından güncel mevzuata ve şirket iş süreçlerine uygun eğitimler kurum içi eğitim salonlarında veya eğitim sahasında verilir. Özellikle sektörde yeni teknoloji bir ürün veya teknik iş süreçlerini ilgilendiren konularda yetkin tedarikçi firmaların eğitmenleri tarafından da kurumumuzda bazı teknik mühendis eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.  
•VEDAŞ, hizmet aldığı kişisel gelişim ve beceri eğitimleri ile personelinin hem bireysel gelişimine hem de personelinin etkileşimde bulunduğu tüm birimler ile uyumlu bir şekilde çalışıp şirketimize katkı sağlaması için yıl içerisinde kişisel gelişim ve beceri eğitimleri gerçekleştirmektedir. Bu eğitimler VEDAŞ personeline, AOB ve Açma Kesme personeline özel verilmektedir.
•VEDAŞ’ ta tüm eğitimlerin sonunda eğitmen, eğitim alanı, eğitim içeriği personel tarafından değerlendirilmekte, teknik eğitimlerde sınava tabi tutulmakta ve tüm bu veriler Eğitim ve Kalite Yöneticiliği birimi tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.
 
2018-2019-2020 Yılı Eğitim ve Beceri Yönetimi