X

Elektrik iç tesis projelerini Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yetki ve sorumluluk limitleri çerçevesinde ilgili fen adamları hazırlayabilecektir. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrik iç tesislerine ait rapor ve projeleri elektrik mühendisleri, ya da elektrik-elektronik mühendisleri; bir elektrik iç tesisine ilişkin ve elektrik mühendisliği konusu dışındaki öteki proje bölümlerini uzmanlık konularına göre ilgili mühendisler, elektrik mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ile birlikte inceler ve onaylar.​