X

Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar'ın 4 üncü maddesi gereğince bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilmiş olan, mesken aboneleri dışında kalan kullanıcılara ait tesislerin bağlantı gücünün % 20’den (yüzde yirmi) daha fazla artması halinde, tadilat projesi çerçevesinde bu kullanıcılar için yeniden bağlantı varlıklarının tesis edilmesinin gerekli olması durumunda kullanıcıdan Güvence Bedeli ile bağlantı hattının Dağıtım Şirketimizce yapılması talep edilmesi durumunda hesaplanacak olan bağlantı bedeli talep edilir.