X

Yeni ikamete başlanan yapılarda ilk defa enerji kullanımına başlanacak olması durumunda (ilk kez abone numarası alınacak durumlarda) ve mevcut kullanım alanlarında güç artışı veya güç azaltımı yapılacak durumlarda yeni başvuru bağlantı başvurusu yapılmalıdır. Mevcut aboneliğin olduğu kullanım yerlerinde kullanıcı değişikliği olması durumunda yeni başvuru yapılması gerekmemektedir, bu tür durumlarda sözleşme değişikliği için Görevli Tedarik Şirketine başvurulmalıdır.