X

Kompanzasyon sistemi tesis etmesi gereken kullanıcılar, reaktif enerji tarifesi uygulamasına dâhil olan kullanıcılardır. Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 13 üncü maddesi gereğince mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dâhil) kadar olan aboneler dışındaki tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için reaktif enerji tarifesi uygulanmaktadır. ​