X
+
  • Tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetinin sunulması için güncel mevzuatları ve yeni teknolojileri izleriz.
  • İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunarız. 
  • Yürüttüğümüz faaliyetlerimizde Enerji Piyasası Kanunu, İkincil Mevzuat ve diğer tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uyarız.  
  • Sürdürülebilir ve bütünleşik sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflerinin belirlenmesi, duyurulması ve personelin katılım ile hedeflerle uyum içinde çalışılmasını sağlarız. 
  • Uygulanabilir süreçlerimizi sürekli iyileştirilerek, kurumsal performansın en üst seviyeye çıkarıldığı bir Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlarız.