X

İl Müdürlüklerinde bulunan İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği’ne başvurularak “Enerji Müsaadesi’’ talebinde bulunulması gerekir. İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından bağlantı şartlarını belirleyen Enerji Müsaadesi tanzim edilir. Yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından Enerji Müsaadesine uygun olarak “proje” düzenlenir.

 

Hazırlanan projenin İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır. Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis, tesisin incelemesini yaptıktan sonra Genel İl Müdürlüklerinde bulunan İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği ’ne “Geçici Kabul” talebinde bulunur. İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından oluşturulan Kabul Heyeti; yapılan tesisin onaylı projesi ve Enerji Müsaadesine uygun olup olmadığını inceleyerek Geçici Kabulü yapar. Geçici Kabulün onaylanmasının ardından tesisin abonelik işlemleri ilgili İl Müdürlükleri’nde gerçekleştirilir.